Za d.o.o., samostojne podjetnike, ter društva VAM PONUJAMO:

 • Vodenje glavne knjige.
 • Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev.
 • Blagajniško poslovanje.
 • Register osnovnih sredstev.
 • Obračun amortizacije.
 • Obračun DDV.
 • Obračun plač, avtorskih pogodb, podjemnih pogodob, najemnin idr.
 • Medletne bilance.
 • Oddajanje mesečnih poročil Davčni upravi (REK-i) idr.
 • Izdelava zaključnega računa za potrebe DURS in AJPES.
 • Poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje M4/M8.
 • Druge storitve po dogovoru.