POGOSTA VPRAŠANJA

ZAKAJ ZAMENJAT RAČUNOVODSKI SERVIS?
Ne smete se zadovoljiti samo s tem, da vam računovodski servis vodi poslovne knjige skladno z veljavno zakonodajo. Računovodski servis
vam mora predlagati rešitve in izboljšave, se prilagajati vašim potrebam, vam svetovati, spoštovati vašo zaupnost, skratka imeti mora
individualni pristop do vsake stranke.
 
KAKO JE S PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. - ZAPOSLITEV V AVSTRIJI?
 V primeru, da je oseba redno zaposlena v drugi državi članici EU, se lahko v Sloveniji
registrira kot popoldanski s.p. V Sloveniji ne plačuje pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstvo, ker
zanjo veljajo predpisi države v kateri je zaposlena. Priporočamo, da se z obrazcem A1 oglasi na
območni enoti ZZZS.
 
DO KATEREGA ZNESKA LAHKO POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE Z GOTOVINO?
 Poslovni subjekt (gospodarska družba, samostojni podjetnik, društvo...) lahko posluje z gotovino
v znesku do 420,00€. To pomeni, da lahko plačuje drugemu poslovnemu subjektu, fizični osebi v
gotovini do 420,00€. Če je znesek višji, se mora nakazati na transakcijski račun. V primeru plačila z
gotovino mora biti zagotovljena evidenca teh plačil.
Fizični osebi se lahko plača z gotovino v primeru, da gre npr. za nakup premičnin (avto, opremo,
pohištvo...).
 
DO KDAJ SE MORA IZPLAČATI REGRES?
 Najkasneje do 1.7. tekočega leta.
V primeru likvidnostnih težav se lahko določi kasnejši rok, vendar najkasneje do
1.novembra tekočega leta.
V primeru, ko ima delavec pravico do sorazmernega dela dopusta, se tudi regres
izplača v sorazmernem delu.
 
IZRABA LETNEGA DOPUSTA
 Dopust se lahko koristi v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna.
Delodajalec mora delavcu zagotoviti koriščenje letnega dopusta do konca tekočega leta.
Delavec je dolžan do konca leta koristiti najmanj dva tedna, preostanek v dogovoru
z delodajalcem (npr. najkasneje do 30.junija).
 
ALI SO STROŠKI REPREZENTANCE DAVČNO PRIZNANI? 
 Davčno je priznanih samo 50%. Ti stroški morajo biti povezani s poslovnimi partnerji
in niso povezani z zaposlenimi ali lastniki podjetja.
Vhodni ddv se od stroškov reprezentance ne sme odbijati.
 
ALI SE REGISTRIRATI KOT NORMIRANEC?
Vse je odvisno od vaše dejavnosti in od morebitnih stroškov pri poslovanju.
 
KAJ SI LAHKO PRI POSLOVANJU UPOŠTEVAM KOT STROŠEK?
Samo tiste stvari, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti